Libra - Z nami Twój biznes będzie stale wzrastał.

Libra - Im dalej w las, tym wiecej drzew”... a my znamy leśne ścieżki.

1
Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych
 

Obsługa fundacji

 

  • Two­rze­nie pla­nów kont oraz poli­tyki rachun­ko­wo­ści dosto­so­wa­nej do danego rodzaju sfery dzia­łań fun­da­cji.

  • Ro­zli­cza­nie pro­jek­tów unij­nych.

  • Spo­rzą­dza­nie spra­woz­dań dal potrzeb fun­da­cji.

  • Kon­trola doku­men­tów pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym do pro­jektu.

  • Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze fun­da­cji.

masz pytanie lub chcesz zamówić - skontaktuj się z nami

Cennik

Pełna księgowość - księgi handlowe
od 1000 zł netto

Podatkowa Księga przychodów i Rozchodów
od 300,00 zł netto

Kadry płace

cena od 50 zł do 70 zł netto
za obsługę 1 pracownika klienta

Doradztwo podatkowe i personalne
150,00 zł netto/1h
Wysokość honorarium może być rozliczana ryczałtowo lub godzinowo, w zależności od preferencji Klienta.

Zeznania roczne PIT
od 50,00 zł netto.

 

Każda oferta jest indywidualnie
dostosowana do potrzeb Klienta.  Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 Biuro rachunkowe "LIBRA" | KLAUZULA INFORMACYJNA Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie QuicknetQuicknet