Libra - Z nami Twój biznes będzie stale wzrastał.

Libra - Im dalej w las, tym wiecej drzew”... a my znamy leśne ścieżki.

1
Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych
 
Szanowny Kliencie
 
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych Libra sp. j., zwany dalej: "Administratorem".    Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Różana 2 lok. 34, 02-548 Warszawa lub telefonując pod numer: 500-228-265. Możesz skontaktować się    z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iodo@biuro-libra.org.pl 
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jestwypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na obowiązku przechowywania przez niego dokumentacji podatkowej – co do zasady – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowegodla której  podanie przez Ciebie danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych               z realizacją usług, zamówień, umów, sprzedażą, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed ich realizacją. 
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wystawienie faktury będzie niemożliwe. 
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. 
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
  7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania *. 

 

*    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

  Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 Biuro rachunkowe "LIBRA" | KLAUZULA INFORMACYJNA Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie QuicknetQuicknet